HREA 2022

Soutěž HR Excellence Awards je zaměřená na ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti řízení lidských zdrojů za posledních 12 měsíců. 

30. 6.
31. 8.
září 2022
18. 10.
Cílem HREA je

01

Zvýšit povědomí

o významu HR a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání

02

Podpořit zájem

o problematiku řízení lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností

03

Umožnit

profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. best practices

04

Prezentovat

poslání a náplň profese HR širší veřejnosti

Oceněné projekty jednotlivých firem slouží jako inspirace pro ostatní společnosti a vyzývají je k osvěžování vlastních postupů.

Jednotlivé kategorie

01

Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.

02

Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců

03

Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).

Více o podmínkách soutěže a jednotlivých kategoriích si můžete přečíst záložka Kategorie.

Dotazy vám ráda zodpoví Tereza Kůsová – tereza.kusova@pmf-hr.com

Průběh soutěže

30. 6.
31. 8.
září 2022
18. 10.

Pořadatel

Snímek obrazovky 2022 03 27 v 20.34.11

Ceny HR Excellence Award jsou udělovány pod záštitou profesní neziskové organizace People Management Forum, která byla založena již roku 1993 s cílem sdružit odborníky nejen z HR a poskytnout jim základnu pro výměnu informací a společných zkušeností v oblasti HR jak na odborně zaměřených akcích, tak i v odborném časopise HR Forum. Dále je zaměřena i na poskytování profesního vzdělávání v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve svém PMF Institutu.

Minulé ročníky