Podmínky

Projekt není starší než 12 měsíců (projekt začal, případně skončil v minulých 12 měsících, nemusí být ale kompletně dokončený, musí však být ve formě „work-in-progress“.)

Společnost, přihlašující projekt nemá poradenství a vzdělávání v oblasti HR jako předmět svého podnikání.

Společnost je ochotna poskytnout základní informace o projektu prostřednictvím mediálních kanálů PMF. 

Hodnotící kritéria

Projekty jsou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:
· Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
· Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
· Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
· Inovativnost řešení.

Kategorie

01

Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.

02

Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců

03

Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).

Odborná porota vyhlašuje vítěze jednotlivých kategorií a vítěze ceny Prezidenta PMF za nejzajímavější projekt. Na HREA Summitu pak hlasuje odborná veřejnost a vítěz obdrží cenu veřejnosti