Přihlásit projekt

Popis projektu - uveďte
Výchozí situace, kterou projekt řeší. Cílová skupina projektu (pracovní pozice, kvalifikace, kolik osob projekt ovlivní apod.). Řešení a časový harmonogram projektu. Situace, ve které se nyní projekt nachází.
Hodnocení projektu - uveďte:
Přidaná hodnota pro organizaci/úřad, zaměstnance apod. SWOT projektu, co na projektu okolí ocenilo, obtíže při realizaci, kritická místa. Proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná. Jak jste změnu „prodali“ ve firmě?